Onze trainingen


W.O.C.

De kracht van het waarnemen, observeren en communiceren
Een kleine verandering kan zeer grote gevolgen hebben, maar zie je gemakkelijk over het hoofd. Door een goede observatie kun je hier goed op inspelen. Het maakt het leven en de werkzaamheden efficiënter en gemakkelijker.
Lees hier meer over W.O.C.

S.C.O.

Ooit gehoord van Sociale collegiale opvang?
Het CBS heeft kenbaar gemaakt dat de ziektecijfers nu het hoogste zijn in 10 jaar tijd.
In alle branches is deze verhoging terug te zien. Des te belangrijker is het om goed voor je medewerkers te zorgen.
Leer hier meer over S.C.O.

V.C.Z.

In ontwikkeling
Lees hier meer over V.C.Z.


R.T.G.B.

De afgelopen jaren verhard de maatschappij helaas meer en meer.
Uw medewerkers komen in de praktijk soms in ongemakkelijke of gewelddadige situaties.
Hiervoor is aan uw medewerkers een geweldsbevoegdheid toegekend of zal deze aan uw medewerkers worden toegekend.
Lees hier meer over R.T.G.B.

Teambuilding met Provecta Trainingen

Met Provecta Trainingen bieden wij een 1 tot 3-daagse teambuilding aan.
Met de teambuilding willen wij het team kennis laten maken met elkaar onder verschillende omstandigheden.
Zo zullen wij het team uit hun comfort-zone halen en opdrachten laten uitvoeren die enkel behaald kunnen worden als team.
Lees hier meer over Teambuilding met Provecta Trainingen.


Selectieprocedure met Provecta Trainingen

Met Provecta Trainingen bieden wij een 1 tot 3-daagse selectieprocedure aan.
Hierbij zetten wij opdrachten uit die variëren van sportief tot intellectueel en kijken wij hierbij ook naar lerend vermogen.
Gedurende de activiteiten, beoordelen wij de individuele leden van het team op inzet, moed, vastberadenheid en op communicatief gebied.
Lees hier meer over de Selectieprocedure met Provecta Trainingen.

Processen-verbaal
”Het werk van een handhaver is buiten te vinden.”
Dit is een vaak voorkomende kreet in de handhavingswereld.
Natuurlijk klopt dit, maar daarnaast ligt er ook een grote taak om de zaken van buiten, helder en correct op papier te zetten.
Leer hier meer over Processen-verbaal.

Professioneel portofoongebruik  
Het hebben van portofoons is in de basis ook de enige directe lijn waarmee hulp kan worden ingeschakeld als het écht nodig is.
Doorgaans worden portofoons tijdens werkdagen veelvuldig gebruikt.
Er wordt informatie gedeeld, om ondersteuning gevraagd en soms wordt er in acute situaties om alles tegelijk gevraagd.

Bestuursrechtelijke rapportages
Het schriftelijke deel van het werk is toch een enorm belangrijk onderdeel van het werk.
Zonder heldere verslaglegging kan niet worden doorgepakt door de organisatie.
Een jurist heeft een heel heldere rapportage nodig om op een juiste wijze te kunnen overgaan tot bestuursrechtelijke handhaving.
Lees hier meer over Bestuursrechtelijke rapportages.
 

Offerte
Omdat wij de training volledig op uw organisatie laten aansluiten kunt u hier een offerte aanvragen.
U krijgt daarna een vragenlijst van ons die u zo volledig mogelijk in dient te vullen.

Op deze manier kunnen wij een passende offerte voor u opmaken.